Styrelse

Ordförande och pressansvarig
Tommie Hildman
tommie.hildman@bredband.net

Vice ordförande
Börje Birgersson
borjeb1947@hotmail.se

Kassör
Karin Berglund
karin.e.berglund@spray.se

Sekreterare
Åsa Erlfeldt

Webbmaster
Bengt Söderqvist
maskbo@telia.com

Ledamöter
Bengt Söderqvist
Elin Mosell
Mikael Persson

Suppleanter

Lilje Hagerman

Anna-Lena Persson

Björn Lexén

Revisorer
Karin Thorsell
Margareta Holmertz

Ersättare
Sid Sandström
Karin Söderkvist