Sponsorer

Vi vill tacka alla våra sponsorer, som på olika sätt har
bidragit till all renovering av våra byggnader.
Utan er hade vi inte lyckats så här bra!

Näs Verkstäder  ~  Setra Horndal  ~  BGC-Plåt  ~
Västanhede Trä&Järn ~ AB Karl Hedin Avesta  ~  Feal  ~  Folkare Glasmästeri ~ Fröboms Bildemontering  ~
Ica Supermarket Horndal  ~ Horndals Elektriska ~
Josef Vigh Horndalstandläkarna ~ PRO Horndal ~
Horndals Komponent AB ~ Kjell Sjökvist  ~ Kjell Oskarsson  ~
Stefan Lindmark ~ Karlfeldtsgymnasiet  Fordon & Transport programmet

samt

Alla fantastiska Horndalsbor som har stöttat, sponsrat och arbetat med oss i detta!