Från 2017 års Bruksdagar

Många deltagare på Bruksvandringarna

Årets musikteater ”Klaveret”

Många bilar på cruisingdagen

Tomas Abrahamsson var kunnig presentatör av bilarna

Vinnare av Bästa ekipage.